Tag Archives: พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาวหากลูกค้าต้องการที่จะให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ โปรดจ่ายเงินก่อน 15.00 น. ดังนี้จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาจัดส่ง หากไม่ถูกข้อตกลงข้างต้น ทางเราบางทีก็อาจจะดำเนินงานจัดส่งในวันทำการต่อไปสำหรับในการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าสินค้า รวมทั้งบริการ ลูกค้าควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(หากมี)ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด โปรดแจ้งชื่อ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพซึ่งสามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจดูทางรวมทั้งการันตีการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการปรับปรุงข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ด้วยเหตุดังกล่าวทางลูกค้าจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ข้อความป้ายหรีด รวมทั้งสถานที่จัดส่งให้ถูกก่อนกระทำการสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ โปรดให้ข้อมูลรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับซึ่งสามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี รวมทั้งทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการปรับปรุงข้อความภายหลังสั่งซื้อแล้วทุกกรณีสำหรับในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ รวมทั้งพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ไกลห่าง อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีค่าโดยสารเพิ่มเติมสำหรับในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ รวมทั้งพวงหรีดนั้น ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องตรวจดูสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งบกพร่อง ทางเราจะไม่รับผิดชอบความทรุดโทรมใดๆก็ตามทั้งมวล

พวงหรีดงาว