Tag Archives: พวงหรีดจักรยาน

พวงหรีดจักรยาน

พวงหรีดจักรยาน

พวงหรีดจักรยานเป็นหรีดสไตล์ใหม่ที่มาพร้อมทั้งคุณประโยชน์ที่นอกเหนือจาการแสดงความอาลัยแบบเดิมๆและยังเอาไปใช้งานเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการยกระดับการร่วมแสดงความรู้สึกที่มีคุณค่าด้านจิตใจ

การเลือกใช้พวงหรีดจักรยานในยุคนี้

ในการเลือกใช้พวงหรีดจักรยานในยุคปัจจุบันได้รับความนิยมเยอะขึ้น จากเดิมที่เคยเป็นผ้าขนหนู , ผ้าที่มีไว้สำหรับห่ม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้พวงหรีดดอกไม้สดที่มีความงามแต่เป็นหรีดที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานและการนำไปสร้างคุณประโยชน์เพื่อสร้างบุญกุศลให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ด้วยเหตุว่าเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งความงามเหล่านั้นก็จะเหี่ยวลงไป จึงทำให้การเลือกหาสิ่งของต่างๆเข้ามาจัดเป็นหรีดเพื่อง่ายต่อการสร้างกุศลต่อไปได้ จากความคิดสร้างสรรที่นำมาใช้ด้วยการเลือกใช้รถจักรยานสำหรับในการนำมาใช้เป็นการจัดหรีดช่วยยกระดับการแสดงความรักและความอาลัยให้กับเจ้าภาพได้อย่างซาบซึ้งไม่ได้ต่างอะไรจากการมอบหรีดในต้นแบบอื่น และการดูแลง่าย ได้บุญหลายต่ออย่างที่นับค่ามิได้