Tag Archives: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนหนทางพระราม 3 ตรอก 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้เยอะแยะ เหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจ

 

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

สมัยเก่าเป็นวัดที่ย่ำแย่มาก เกือบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรที่มาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) รวมทั้งพระยาราชสงคราม(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) รวมทั้งวัดโปรดผมเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ย่ำแย่มาก ท่านทั้งสองมีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนารวมทั้งอยากสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงก็เลยได้ซ่อมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้สวยงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชสงคราม วัดปริวาสมีงานประจำปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำให้มีการเกิดมีการทะเลาะวิวาทกันหลายครั้ง ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชสงคราม ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะวิวาทเกือบจะไม่ให้มองเห็น ก็เลยมีชื่อเสียงติดปากกันต่อมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา

 

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี พระอุโบสถข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้างนอกพระอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่ฉีกแนว เป็นศิลป์นานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพเทวดา นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆอาทิเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งที่มีชื่อเสียงว่าเป็น Unseen ของพระอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ รวมทั้งรูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยก่อน รวมทั้งยุคใหม่ สร้างขึ้นเพื่อเย้ายวนใจให้ประชานชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล รวมทั้งได้ดูประติมากรรมที่งามของสถานที่วัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย